สินค้าสำหรับเช่าแบบรายเดือน

เงื่อนไขบริการสินค้าสำหรับเช่า

                                                             1.ลูกค้าจ่ายเฉพาะค่าเช่ารายเดือน

                                                             2.ตลอดระยะเวลาการใช้งาน ฟรีค่าหมึก, อะไหล่, บริการ ยกเว้นกระดาษ หมดสัญญายกเครื่องกลับ

                                                             3.ระยะสัญญา 1-3 ปี